Träna din inre hjälte tillsammans med mig!

HR-konsult med flera års erfarenhet

Kontakt

Kort om Hanna Söderfjäll

Med flera års erfarenhet inom HR i olika positioner och organisationer, arbetar jag idag som fristående konsult i HR by Hanna AB. Mitt mål är att få bidra med att kompetensutveckla individer (chefer/ledare/medarbetare) och grupper (ledningsgrupper/avdelningar/team), när organisationer väljer att göra en utvecklingsresa som leder till någon form av förändring. Stora som små.

Mina tjänster

Coaching

Behöver du stöttning i att få fram din inre hjälte?
Jag erbjuder enskild coaching eller teamcoaching.

Team pro

Hur fungerar ditt team tillsammans? Vill ni utvecklas och bli mentalt starkare som team?

Lead forward

Är du modig nog att ta reda på hur ditt team anser att du är som ledare/chef? Har du ansvar för minst fyra medarbetare? Jag arbetar med ett verktyg som enkelt tar fram en rapport på vad ditt team anser om ditt ledarskap.

Tester

Vill du slippa att göra det viktigaste i en rekrytering? Jag utför testning med ett starkt verktyg som enkelt tar fram problemlösningsförmågan samt personlighet hos sökande kandidater eller befintliga kandidater som kan användas som ett bra underlag inför medarbetarsamtal.

Hanna är utan tvekan den bästa HR jag har haft nöjet att arbeta med och jag kan varmt rekommendera henne som HR eller personalansvarig såväl som arbetskollega.

Magnus RudlingVälinge Innovation AB

Jag kände att Hanna var lugn och lyssnade på mig. Det gjorde att jag kände mig trygg att prata med henne. Hanna peppade mig och berättade att jag gjort alla framsteg själv, viket gjorde mig gladare och mer positiv! Så tacksam! Hade gärna fortsatt! Alla människor borde få ett sådant här stöd och pepp.

Ia SvenssonGraphic Designer

Hanna har varit energigivande och samtidigt ställt öppna frågor som fått mig att reflektera djupare kring mina utmaningar, men hon har också lyckats förstärka mina positiva känslor och därmed positivt betingat utvecklingen.

Andreas RingProduct Designer

Hanna är oerhört kompetent och har företagets men samtidigt personalens bästa i åtanke i allt hon gör.

Sofie GittnerApirosport Sweden AB

Hjälten inom dig

En landningsplats för psykologiskt kapital

Hjälten inom dig avser vårt psykologiska kapital i form av hopp, självförtroende, resiliens och optimism. Vårt psykologiska kapital kallas ibland för HERO-modellen, då HERO är det ord man får ifall man tar de inledande bokstäverna ur var och en av de fyra komponenter som bildar vårt psykologiska kapital (Hope, Efficacy, Resilience, Optimism) på modellens ursprungliga språk engelska. Därav ordet hjälten.

Kontakta mig

  Syftet med mitt arbete och vilka behov fyller jag hos mina kunder?

  Jag stöttar organisationer att följa de lagar och regler som finns i vår arbetsmiljölag. (SAM/BAM)

  Med hjälp av rätt verktyg få ner lång- samt korttidsfrånvaro och öka välmående samt nå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

  Som HR expert har jag fått göra en rad nödvändiga avslut med medarbetare, vilket jag anser alltid ska göras utifrån ett tydligt, ödmjukt och respektfullt samtal med berörd medarbetare. Min styrka är och det som jag har en speciell förmåga kring – att förbereda, medverka och säkerställa det svåra samtalet som leder till utveckling för individen och organisationen.

  I alla samtal jag har med kunder sker det med ett coachande förhållningssätt, vilket för mig innebär vikten att ta sig från en punkt till en annan framåt (förflyttning). Jag arbetar endast med evidensbaserade metoder och är även ICF diplomerad coach.

  Resultatet i en fungerande organisation nås av  välmående medarbetare!