Träna din inre hjälte tillsammans med mig!

HR-konsult med flera års erfarenhet

Kontakt

Kort om Hanna Söderfjäll

Med flera års erfarenhet inom HR i olika positioner och organisationer, arbetar jag idag som fristående konsult i HR by Hanna AB. Mitt mål är att få bidra med att kompetensutveckla individer (chefer/ledare/medarbetare) och grupper (ledningsgrupper/avdelningar/team), när organisationer väljer att göra en utvecklingsresa som leder till någon form av förändring. Stora som små.

Mina tjänster

Coaching

Behöver du stöttning i att få fram din inre hjälte?
Jag erbjuder enskild coaching eller teamcoaching.

Team pro

Hur fungerar ditt team tillsammans? Vill ni utvecklas och bli mentalt starkare som team?

Lead forward

Är du modig nog att ta reda på hur ditt team anser att du är som ledare/chef? Har du ansvar för minst fyra medarbetare? Jag arbetar med ett verktyg som enkelt tar fram en rapport på vad ditt team anser om ditt ledarskap.

Tester

Vill du slippa att göra det viktigaste i en rekrytering? Jag utför testning med ett starkt verktyg som enkelt tar fram problemlösningsförmågan samt personlighet hos sökande kandidater eller befintliga kandidater som kan användas som ett bra underlag inför medarbetarsamtal.

Hanna är utan tvekan den bästa HR jag har haft nöjet att arbeta med och jag kan varmt rekommendera henne som HR eller personalansvarig såväl som arbetskollega.

Magnus RudlingVälinge Innovation AB

Jag kände att Hanna var lugn och lyssnade på mig. Det gjorde att jag kände mig trygg att prata med henne. Hanna peppade mig och berättade att jag gjort alla framsteg själv, viket gjorde mig gladare och mer positiv! Så tacksam! Hade gärna fortsatt! Alla människor borde få ett sådant här stöd och pepp.

Ia SvenssonGraphic Designer

Hanna har varit energigivande och samtidigt ställt öppna frågor som fått mig att reflektera djupare kring mina utmaningar, men hon har också lyckats förstärka mina positiva känslor och därmed positivt betingat utvecklingen.

Andreas RingProduct Designer

Hanna är oerhört kompetent och har företagets men samtidigt personalens bästa i åtanke i allt hon gör.

Sofie GittnerApirosport Sweden AB

Kontakta mig

  Syftet med mitt arbete och vilka behov fyller jag hos mina kunder?

  Jag stöttar organisationer att följa de lagar och regler som finns i vår arbetsmiljölag. (SAM/BAM)

  Med hjälp av rätt verktyg få ner lång- samt korttidsfrånvaro och öka välmående samt nå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

  Som HR expert har jag fått göra en rad nödvändiga avslut med medarbetare, vilket jag anser alltid ska göras utifrån ett tydligt, ödmjukt och respektfullt samtal med berörd medarbetare. Min styrka är och det som jag har en speciell förmåga kring – att förbereda, medverka och säkerställa det svåra samtalet som leder till utveckling för individen och organisationen.

  I alla samtal jag har med kunder sker det med ett coachande förhållningssätt, vilket för mig innebär vikten att ta sig från en punkt till en annan framåt (förflyttning). Jag arbetar endast med evidensbaserade metoder och är även ICF diplomerad coach.

  Resultatet i en fungerande organisation nås av  välmående medarbetare!

  En mycket positiv upplevelse! Jag åstadkom med Hannas hjälp, väldigt mycket mer än vad jag kunde föreställa mig. Tiden mellan samtalen har gett utrymme för djupare reflektioner och kropp och sinne har också haft tid på sig att ”lära sig”. Hanna har varit energigivande och samtidigt ställt öppna frågor som fått mig att reflektera djupare kring mina utmaningar, men hon har också lyckats förstärka mina positiva känslor och därmed positivt betingat utvecklingen. Jag är väldigt nöjd. Tack för denna möjlighet Hanna, Maria och Per!

  Andreas RingProduct Designer

  Jag kände att Hanna var lugn och lyssnade på mig. Det gjorde att jag kände mig trygg att prata med henne. Hanna peppade mig och berättade att jag gjort alla framsteg själv, viket gjorde mig gladare och mer positiv! Så tacksam! Hade gärna fortsatt! Alla människor borde få ett sådant här stöd och pepp.

  Ia SvenssonGraphic Designer

  Hanna och jag har arbetat ihop i över ett års tid och jag har haft mycket informativt stöd från henne både som avdelningsansvarig och som anställd i sakfrågor inom personalutveckling såväl som i framtagandet av rutiner och policies utifrån kollektivavtal och medarbetarsamtal.

  Hanna besitter en hög kompetens inom framtagande av strategier för personalhantering förankrat i vad som får människor att prestera bäst på sin arbetsplats. Hon har en gedigen erfarenhet inom personalansvar och HR-relaterade områden, och har en professionell verktygslåda för att ta fram nyckeltal för hur en arbetsplats och personal fungerar och mår, ett ypperligt verktyg för vilket företag som helst som strävar efter att inventera, optimera och förbättra sin personal och deras arbetsprestationer.

  Hanna är utan tvekan den bästa HR jag har haft nöjet att arbeta med och jag kan varmt rekommendera henne som HR eller personalansvarig såväl som arbetskollega.

  Magnus RudlingVälinge Innovation AB

  Hanna är oerhört kompetent och har företagets men samtidigt personalens bästa i åtanke i allt hon gör.

  Sofie GittnerApirosport Sweden AB

  Kort om Hanna Söderfjäll

  Med flera års erfarenhet inom HR i olika positioner och organisationer, arbetar jag idag som fristående konsult i HR by Hanna AB.
  Mitt mål är att få bidra med att kompetensutveckla individer (chefer/ledare/medarbetare) och grupper (ledningsgrupper/avdelningar/team), när organisationer väljer att göra en utvecklingsresa som leder till någon form av förändring. Stora som små.

  Coaching

  Behöver du stöttning i att få fram din inre hjälte?
  Jag erbjuder enskild coaching eller teamcoaching.

  Polgahe & Lundberg

  Lead Forward

  Är du modig nog att ta reda på hur ditt team anser att du är som ledare/chef? Har du ansvar för minst fyra medarbetare?
  Jag arbetar med ett verktyg som enkelt tar fram en rapport på vad ditt team anser om ditt ledarskap.

  Leadforward.se

  Team Pro

  Hur fungerar ditt team tillsammans? Vill ni utvecklas och bli mentalt starkare som team?

  TeamPro

  Tester

  Vill du slippa att göra det viktigaste i en rekrytering? Jag utför testning med ett starkt verktyg som enkelt tar fram problemlösningsförmågan samt personlighet hos sökande kandidater eller befintliga kandidater som kan användas som ett bra underlag inför medarbetarsamtal.

  Assessment Engine

  Teamutvecklingsspel

  Tre i ett: Ett litet spel om medarbetarskap!
  1.Trevlig stund med team/kollegor/ledningsgrupp/kick off/event/samvaro.
  2. Teamutveckling med inbakad konflikthantering på ett konstruktivt sätt.
  3. Organisationen synliggör sina utvecklingsområden och styrkor på en och samma gång!
  Jag spelleder gärna ett litet spel om medarbetarskap med dig och ditt team! En eller vid flera tillfällen. Passar utmärkt till kick off eller vid en medarbetarutvecklingsdag.

  Boktips!

  Hela familjen: En liten bok om…… (ledarskap, medarbetarskap, personalurval, motivation, mål, samarbete, mental styrka, team) av

  Stefan Söderfjäll & Christopher Svensson.

  Kontakta mig